กระดานถาม-ตอบ

ที่อยู่:

กองทุนปรับโครงสร้างฯ FTA สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Call:

0-2940-5550 - 1

.
*ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งข้อความ