หน่วยงานในกำกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต (สศข.)
   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (เชียงใหม่)
   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (พิษณุโลก)
   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 (อุดรธานี)
   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 (ขอนแก่น)
   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 (นครราชสีมา)
   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 (ชลบุรี)
   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 (ชัยนาท)
   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 (สุราษฎร์ธานี)
   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 (สงขลา)
   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 (ราชบุรี)
   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 (อุบลราชธานี)
   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 (นครสวรรค์)